Rudsetra

Thor Hoffsbro

Velkommen til Rudsætra

-markering av veterandag-

Lørdag 2.juni 2018 kl. 12.00-15.00

Rudsætra markerer også i år «veterandagen» med åpen sæter og spennende program for alle interesserte.

Program fra kl. 12 med diverse innslag.

 
 - Velkommen v/Kari L. Mack
 
 - Thor Hofsbro – krigsveteran
        - tema: erfaring fra norske polititropper i Sverige og
          operasjoner under frigjøringen av Finnmark 1944-45                                                                                            


 - Ingeborg Solbrekken – forfatter og krigshistoriker

         - tema: -fraksjoner i motstandsbevegelsen under krigen
                    -ny spennende dimensjon over Rudsætra                    

Kulturelt innslag v/Ragnar Kjørven.

Servering/enkle kioskmuligheter.

(Inviterte gjester får servert mat og drikke.)

Veibeskrivelse til Rudsætra:
Til fots: Kl 10.30 fra Harestua Kro med kjentmenn opp «Veteranstien». Ca 50-60 min gange på skogsti opp Harestulia. Krever godt fottøy, noen våte partier.

Med bil: Ta av ved Møbellåven på Harestua og kjør til øvre del av Harestua stasjon. Følg skilting, kjøreavstand ca 5 km. Parkeringsvakter ovenfor hytta.  Skogsti ca 200 mtr ned til Rudsætra.

 

 

 

 Vel møtt!

Arrangører:
Rudsætras Venner
Randsfjordmuseet AS

 

 

 

Utearrangement: Klær etter vær!

 

 

 

Det skjer mye på Rudsetra 4. juni 2016 som du ikke bør gå glipp av. Husk dagen, 4. juni som er den første lørdagen i juni. Denne dagen har lang tradisjon. Denne dagen har veteranene hatt pølsefest på Rudsetra i alle årene siden krigen.

Åpen dag på Rudsetra 6. juni 2015

Stua på Rudsetra var godt og vel full. Det var folk i alle rom og enda var det noen ute.

Stort fremmøte og store ting på gang på Rudsetra. Takk til de to Kari,ene som Nordli sa.

Kari L. Mack ( Rudsetra ekspert) og Kari-Mette Avtjern (fra Hadeland Folkemuseum) har gjort et arbeid det står respekt av når det gjelder Rudsetra. De hadde også forberedt og lagt alt til rette for en meget vellykket dag. Takk til disse og alle de andre som bidro til denne dagen.


Fylkeskonservator
Kjell Marius Mathisen sa at en venneforening og frivillige var viktig i alle fredningssaker. Det hjalp lite om de satte signaturen sin på et papir. Det er helt nødvendig med et støtteapparat rundt.
Ordfører i Lunner Harald Tyrdal var glad for fredningen av Rudsetra og at et slikt viktig kulturminnene fra siste verdenskrig ville bli tatt vare på. Han inviterte til samarbeid med kommunen og sa de ville bidra så godt de kunne.
Rektor ved Harestua skole Arild Sandvik, overrakte en radiosender til Kari L. Mack. Den var i bruk på Rudsetra under krigen og har siden blitt tatt vare på av familien Monserud.
Riksantikvar Jørn Holme kom med penger og løfte om å komme tilbake til neste år. Da skulle han ha med champagne! Det ser nesten ut som lederen i Lunner Historielag Hugo Hallum (t.v) ikke tror hva han hører når riksantikvaren forteller at han har med 110 000 kroner til vedlikehold av setra.
Kari L. Mack fortalte om noe av det som skjedde på Rudsetra under krigen, om hvor viktig den var - og om Monsrudkara bl.a. som utførte en bragd under krigen.
"Gromgutten" Bjørn Nordli sa at de allerede på 1970 tallet hadde forslått å verne eller frede Rudsetra, men da var ikke saken moden nok.
Der det er hjerterom er det husrom - hvis ikke er det plass ute.
Gråvær til tross. Folk strømmet på.
Bjørn Nordli (94) kom seg standsmessig frem takket være Røde kors og en ATV.

Åpent møte om Rudsetra 12. februar 2015

 

 

Program på Harestua Samfunnshus 12. februar kl. 19.00

Historien om motstandskampen og aktivitetene i Harestulia med Rudsetra som det sentrale midtpunkt.   

Kari L. Mack                                                                    

Hva betydde Rudsetra for veteranene etter krigen?

Innslag ved Milorg veteraner.

Krigens kulturminner- Hva er det og hvorfor har Riksantikvaren fokus på dette neste år? Hvorfor bevare Rudsetra?

Riksantikvaren

Hvorfor bevare Rudsetra? Framdriftsplan i fredningsprosessen.

Oppland fylkeskommune v/kulturvernskontoret.

Bakgrunn for inngåelse av leiekontrakt for Rudsetra

Lunner Almenning

Kaffepause med gratis kake og kaffe

Aktuelle problemstillinger

Randsfjordmuseene v/ Kari Mette Avtjern

  • Interimstyre for venneforeningen «Rudsetras venner»
  • Spørsmål, innspill fra salen.    

 


 

 

Dette skiltet står på veggen til Rudsetra
Det var Kari L. Mack som tok initiativ da det ble snakk om at den skulle selges/leies ut.
Dette er to hederskarer som var med og tok imot flyslipp på Rudsetra under 2. verdenskrig
Einar Hagness er et kjent navn fra krigens dager. En "litt yngre utgave" kom på møtet og hadde mye spennende å fortelle.
Et av de siste treffene veterangjengen hadde på Rudsetra i juni 2011. F. v. Bjørn Nordli, Finn Ramsøy og Kjell Graff.
De siste tre treffene ble arrangert i samarbeid Lunner Historielag. Her fra 2011 hvor Kari Mack bidrar med stoff fra krigens dager.
Befaring 6. mai 2014
Peisen og trappen opp til 2. etage med de tre hemmelige rommene.
Den yngste av "Monsrudkara" Bjarne , sammen med riksantikvarens representant.

4. juni 2014

Randsfjormuseene avd. ved Kari Mette Avtjern deltok  på vårt styremøte 27. mai 2014. Hun kom med gode nyheter for oss som mener Rudsetra er et viktig kulturminne.  Museet sier:

Kulturvernmyndighetene vil vurdere fredning av Rudsetra. Uavhengig av hva de kommer fram til, har Randsfjordmuseene avdeling Hadeland Folkemuseum et ønske og en forpliktelse til å ta initiativ for å bevare Rudsetra. Ikke bare bygningen utvendig, men også de deler av inventaret som står uendret siden 1940-tallet. Den innvendige autentiske atmosfæren i hytta er særegen. Vi ønsker en annen løsning enn at Rudsetra blir utleiehytte til privatpersoner. Hytta bør være tilgjengelig for allmennheten.

Hadeland Folkemuseum ønsker å bevare og dokumentere Rudsetra og dens historie. Videre har vi et ønske om å formidle denne historien for allmennheten. Gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, ser vi Rudsetra som et ypperlig formidlingssted for krigshistorien og historien for Lunner, for barn og voksne. Hadeland Folkemuseum har i lengre tid hatt et ønske om et formidlingssted på Lunner. Her ser vi en slik mulighet.

Det er positivt for Hadeland Folkemuseum at lokalsamfunnet på Harestua allerede er engasjert i bevaring av Rudsetra. Harestua skoles rektor har ønsker om igjen å benytte Rudsetra som formidlingssted. Lunner historielag har vist stort engasjement, og skal ha dialog med museet med tanker om hvordan de kan bidra til å ivareta Rudsetra.

Hadeland Folkemuseum ønsker å komme fram til en avtale med Lunner almenning for å sikre en langsiktig bevaring og bruk av Rudsetra. Her fins flere muligheter, som sikrer vedlikehold og bruk.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.08 | 13:53

Ja selvsagt. Spennende, men jeg tror ikke vi har kunnskap til å si så mye om det. Du kan gjerne sende det på mail til meg og si hvor tomta er. Helen

...
08.08 | 12:20

For mange år siden fant jeg noe av et gammelt smykke e.ll. da vi skulle lage blomsterbed på tomta. Tror det er sølv.
Kan jeg sende dere et bilde på e-Mail?

...
02.07 | 21:16

Mange takk for trivelege kommentarar. Morfar, Thron Gunstad, fekk skjøte på plassen + skog 28 mål og jordveg på 30 mål,i 1919, frå broren Helge på Gunstad.

...
17.06 | 17:18

Her blev jeg født i 46 og herfra begynte jeg på Lunby skole i 53, like før vår familie flyttet til eget hus i nærheten. seks av oss søsken er født i finnløsbråt

...
Du liker denne siden