SLØVIKEN blåfargeri og vadmelsstampe

Blåfargeri og vadmelsstampe

Dette står å lese på Jevnaker historielags tavle ved Roenbrua:
"e) Blåfargeri og vadmelsstampe lå litt lenger oppe i elva. Her var det lite stryk i elva og klengenavnet på dette foretaket var "Flatfoss bruk". Farger Wendt og hans familie bodde i det tømmerhuset som enda er intakt ved brua."

I følge folketellingene fra 1865, 1875 og 1900 er det talt tre ulike familier i Sløviken-plassene. Vi er i dag kjent med plassene ner-Sløviken og øver-Sløviken. Den tredje familien, hvor bodde de? I en av plassene bodde det i 1865 en farver og forpakter, en farversvend, og en farverdræng. Ingen farver Wendt er nevnt i folketellingene, heller ikke at det var et blåfargeri eller ei vadmelsstampe.

Beliggenheten av bokstav e) på kartet vil i dag være på lekeplassen nord for Sløvikbrua, og det er å anta at det var her fargeriet og stampa lå. Muligens var det ikke noe eget husvære for farvera her, men det kan se ut som om de bodde i ei lita tømmerstue på tunet i husmannsplassen øver-Sløviken.

Ingrid Skjøtskift som er eier av plassen øver-Sløvika skriver i sitt notat at da morfar hennes kjøte øver-Sløvika av bror sin på Gunstad i 1919 var det lagt inn klausul for a Marte Fargar. Ingrid skriver og om at det lå et lite husvære mellom brua og husmannstua i øver-Sløviken som det bodde folk i. Bodde kanskje farvera her? I så fall var bygget på nordsida av dagens fylkesveg kun et "industribygg" for farveri og vadmelstampe, og ikke et husvære. 

Teksten til Ingrid Skjøtskift finner du ved å trykke her

Her må det forskes mer, vi må bare finne de rette kildene.

Utsnitt av kartet på Jevnaker historielags tavle ved Roenbrua. Det er bokstav e) som viser farveriet.
Antatt beliggenhet for Sløviken farveri og vadmelstampe. Beliggenheten er satt ut fra Øistein Roens beskrivelser på oppslagstavla ved den gamle Roenbrua. Bak til venstre ser du Sløvikbrua, og huset til høyre er Dølvenbutikken. I mellom Dølvenbutikken og skiltet vårt bruser Roenelva/Sløvikelva/Lurendalselva - kjært barn har mange navn. Foto: Øyvind Sogn
Historisk foto der vi ser husmannsstua, uthuset og låven/fjøset i Sløviken (nedre) nærmest fotografen. Husmannsstua i Sløviken (øvre) ser man gavl og møne på mellom husmannsstua og uthuset i Sløviken (nedre). Til venstre ser man husmansstua og låven/fjøset i Brubakken. "Dølvenbutikken" i hvitt ca midt i bildet, og bak den venstre vindskia her ser vi såvidt husmannstua i Roenløkken stikke frem. Garden Haga ligger øverst i bildet. Det er kanskje hagamølla eller saga vi ser i bakgrunn til høyre i bildet!? Foto: ukjent årstall, men bildet er tatt før ny fylkesveg ble anlagt. Kongevegen/Den Bergenske Hovedvei går igjennom tunet i Sløviken (nedre). Foto: utgitt i Ringerikes Blad 18.10.2004, utlånt av Øistein Roen.
Sløviken farveri og   vadmelstampe  
Gårds- og bruksnummer: Gnr 130 Bnr 18  
Kommunenr: 0532 Jevnaker  
Adresse: Grindvollinna 1119, 3520 Jevnaker  
     
Hva Faktum Kilde
Navn på boplass pr 2018: Sløviken  
Uttale: [sløvvika]  
Andre navn og/eller skriveformer: Slòvigen? Kart Ltn. Lund?
  Sløvigen Folketelling 1865
  Slevigen Folketelling 1875
  Sløviken Folketelling 1900
     
Husværet/boplassen:    
Historisk funksjon: Husmann med jord(?). Farver og vadmelstampe Folketelling, og Øistein Roens plakat ved Roenbrua.
Funksjon i dag: Lekeplass/Nærmiljøanlegg Det antas at beliggenheten for dette husværet er på dette stedet ut fra kartinntegning på oppslagstavla ved Roenbrua. Kilde for dette er vel Øistein Roen. Vi må sette den som usikker inntil videre.
Bygninger/tufter: Ingen av de opprinnelige bygninger finnes i dag.  
Annet vedrørende bygninger:    
Sefrakregistrert: Nei  
Hovedbøle: Sløviken (øvre) Gnr 130 Bnr 5 (Tidligere: Gunstad, Gnr 130 Bnr 1)  
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? Ja Grunnbok
Hvis ja, fra når? til 130/5 den 10.05.1919 og til 130/18 den 17.09.1982 Grunnbok
Hjemmelshaver: Jevnaker kommune fra 17.09.1982 Grunnbok
Areal: 2 447,7 m2 Grunnbok
Koordinater: 32V 578060 6684090  
Høyde over havet:    
     
Registrert hvor?    
Kart Ltn Lund 1827: Usikker. Det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.  
Folketelling 1865: Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene. Sløvigen
Folketelling 1875: Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.  
Kart Ltn Colban 1879:    
Folketelling:    
Folketelling 1900: Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.  
Folketelling 1910: Nei  
Andre:    
     
Fotografier:    
Foto: Ja Foto: Øyvind Sogn
Dronefoto:    
Historiske foto:    
     
Historie:    
Husmannskontrakter: Ikke kjent  
     
Registrator: Øyvind Sogn  
  23.10.2018  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.09 | 23:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som skriver, er yngste sønn, Thor, siste gjenlevende, og her lærte jeg å plystre på første d

...
26.08 | 16:02

1864 folketelling ?

...
07.08 | 23:52

Hei! Melder meg på tur 26.aug. -22

...
25.07 | 23:15

Jeg ønsker å bli medlem, har overført kontigentpenger

...
Du liker denne siden