Årsmøte 2022

Sakliste til årsmøtet 2022

 

Vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes i perioden januar-mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene og på lagets hjemmeside med 14 dagers varsel.

Innkalling til årsmøtet ble gjort kjent gjennom lokalavisen 9.mars. Saklisten med sentrale saksdokumenter ble også gjort kjent for medlemmene gjennom klubbens hjemmesider samme dato.

Styret legger fram følgende forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

2. Konstituering(valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)

3. Årsmelding 2021

4. Regnskap 2021

5. Medlemskontingent 2022

6. Handlingsplan 2022 (aktivitetsplan og prosjektplan)

7. Innkomne forslag

8. Valg

Medlemskontingent 2022

Styret vil foreslå overfor årsmøtet 2022 at medlemskontingenten for 2022 holdes på samme nivå som i 2021 og i flere år før det, altså kr 150- pr medlem. Familierabatten falt bort gjennom vedtak på årsmøtet i 2013. Det hadde vært fristende, siden medlemskontingenten er den eneste faste inntekten for laget å foreslå en kontingent på kr 200, men siden laget har god økonomi synes det riktig å beholde kontingenten uendret.

 FORSLAG TIL VEDTAK:

 Medlemskontingenten  for 2022 skal være kr 150- pr enkeltmedlem.

Referat frå årsmøtet

Hugo Hallum la fram årsmeldinga for 2021. Han blei også attvalt som leiar for Lunner historielag. Ragnar Grina til høgre leia årsmøtet med stødig hand.

Om lag 30 hadde møtt til årsmøtet i Lunner historielag og Geir Thomas Risåsen sitt foredrag om «Bruk av primstaven under de ulike onnene i det gamle bondesamfunnet».

Årsmøtet

Etter Riksåsen sitt foredrag var det årsmøte. Årsmøtet blei leia av Ragnar Grina med stødig hand.

Årsmelding for 2021, rekneskap, handlingsplan for 2022 og dei andre dokumenta som var lagt fram og kunngjort til årsmøtet blei vedtekne. Kontingenten for 2022 blei vedteken å fortsett vere kr. 150, som dei siste åra.

Dei i styret som var på val blei attvalde inkludert Hugo Hallum som leiar. Dei andre i styret er då: Gunnar Sannerud, Marit Huse, Bjørn Kåre Steinset og Ragnhild Lindstad med Stein Buan og Halvor Gunnar Dølen som vara.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.05 | 15:58

Dette var mine oldeforeldre.
Mvh Einar Langrusten

...
24.04 | 19:31

Jeg vil gjerne være med på busstur gjennom marka 26. august. Hvor melder jeg meg på!

...
22.04 | 11:07

Vi ønsker å melde oss på "Dagstur til Finnskogen" 16. juli.

Hilsen Jorun og Roar Kalvsjøhagen

...
17.04 | 14:56

Er det noen som kjenner til en familie som flyttet til Grua en gang rundt 1930. Carl Johan Halvorsen og Emma Walborg Nilsen Kvernstrøm. Mange barn.

...
Du liker denne siden